Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

KIỂU NHÀ CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1

Bảng tóm tắt diện tích các căn hộ thuộc tòa nhà Vinhomes Central Park 1 (C1)

     Căn hộ 1PN, diện tích: 52.8m2, 53.3m2

     Căn hộ 2PN, diện tích: 90.8m2, 91.3m2

     Căn hộ 3PN, diện tích: 114.7m2, 115.4m2, 123.7m2, 129.5m2, 135.2m2

     Căn hộ 4PN, diện tích: 142.1m2, 142.4m2, 147.9m2, 148.2m2, 153.6m2, 154m2
------------------------------------------------------------

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 1 - 90,8 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 1 tầng 2 - 22 và 24 -25


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 2 - 91,3 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 2 tầng 2 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 3 - 53,3 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 3 tầng 2 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 4 - 135,2 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 4 tầng 2 - 22 và 24 -25

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 4 tầng 23

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 4 tầng 26 - 33

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 4 tầng 34 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 5 - 135,2 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 5 tầng 2 - 22 và 24 - 25

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 5 tầng 26 - 33

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 5 tầng 34 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 6 - 52,8 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 6 tầng 2 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 7 - 153,6 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 7 tầng 2 - 22 và 24 - 25

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 7 tầng 23

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 7 tầng 26 - 33

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 7 tầng 34 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 8 - 154 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 8 tầng 2 - 22 và 24 - 25

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 8 tầng 26 - 33

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 8 tầng 34 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 9 - 115,4 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 9 tầng 2 - 35


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK - KIỂU NHÀ SỐ 10 - 114,7 m2

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park số 10 tầng 2 - 22 và 24 - 25

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 01 - 154,79 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 01, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 02 - 160,63 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 02, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 03 - 139,44 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 03, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 04 - 216,72 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 04, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 05 - 173,92 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 05, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 06 - 204,48 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 06, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 07 - 172,34 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 07, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 08 - 143,3 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 08, tầng 1

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 1 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 09 - 139,51 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 1 - căn hộ Duplex số 09, tầng 1

Tham quan nhà mẫu và tư vấn về dự án Vinhomes Central Park, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VINHOMES
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải Hoàn Land
Số 5-7-9-11, Nội Khu Hưng Gia IV, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7
Mr. Quốc Khánh - Tel. 093 403 7768
E-mail: khanhpmh68@gmail.com
Website: www.centralparkcity.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.