Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

KIỂU NHÀ CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3

Bảng tóm tắt diện tích các căn hộ thuộc tòa nhà Vinhomes Central Park 3 (C3)

     Căn hộ 1PN, diện tích: 45.9m2, 47.9m2

     Căn hộ 2PN, diện tích: 69.4m2, 76.8m2, 80.9m2, 81.7m2, 82.1m2, 82.8m2

     Căn hộ 3PN, diện tích: 103.1m2, 105.9m2, 111.3m2, 113.7m2, 114m2, 116.3m2, 117.7m2, 119.6m2, 120.5m2, 122.1m2, 125.5m2, 127.9m2
     ------------------------------------------------------------

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 1 - 76,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 1, tầng 2 - 22 và 24 - 34


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 2 - 117,7 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 2, tầng 2 - 22 và 24 - 34

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 2, tầng 35 - 42

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 2, tầng 43 - 45


 CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 3 - 120,5 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 3, tầng 2 - 22 và 24 - 34

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 3, tầng 35 - 42

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 3, tầng 43 - 45


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 4 - 76,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 4, tầng 2 - 22 và 24 - 34


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 5 - 82,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 5, tầng 2 - 22 và 24 - 34


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 6 - 82,1 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 6, tầng 2 - 22 và 24 - 34


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 7 - 80,9 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 7, tầng 2 - 22 và 24 - 34


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 8 - 81,7 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 8, tầng 2 - 22 và 24 - 34


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 9 - 47,9 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 9, tầng 2 - 22 và 24 - 34

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 9, tầng 23


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 10 - 125,5 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 10, tầng 2 - 22 và 24 - 34

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 10, tầng 35 - 42

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 10, tầng 43 - 45


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 11 - 76,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 11, tầng 2 - 22 và 24 - 34

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 11, tầng 35 - 42

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 11, tầng 43 - 45


CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 3 - KIỂU NHÀ SỐ 12 - 45,9 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 3 - căn hộ số 11, tầng 2 - 22 và 24 - 34

Tham quan nhà mẫu và tư vấn về dự án Vinhomes Central Park Tân Cảng, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VINHOMES
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải Hoàn Land
Số 5-7-9-11, Nội Khu Hưng Gia IV, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7
Mr. Quốc Khánh - Tel. 093 403 7768

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.