Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

KIỂU NHÀ CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2

Bảng tóm tắt diện tích các căn hộ thuộc tòa nhà Vinhomes Central Park 2 (C2)

     Căn hộ 1PN, diện tích: 51.2m2, 52.8m2, 56.8m2

     Căn hộ 2PN, diện tích: 70.2m2, 74.2m2, 75m2, 80m2, 83.8m2

     Căn hộ 3PN, diện tích: 107.3m2, 111.3m2, 117m2, 130.4m2

     Căn hộ 4PN, diện tích: 135.8m2, 141.6m2
------------------------------------------------------------

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 01 - 141,6 m2 - 3PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 01, tầng 2 - 31

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 01, tầng 32 - 39

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 01, tầng 40 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 1A - 117 m2 - 3PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 1A, tầng 02 - 31

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 1A, tầng 32 - 39

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 1A, tầng 40 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 02 - 141,6 m2 - 3PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 02, tầng 02 - 32

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 02, tầng 32 - 39

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 02, tầng 40 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 03 - 52,8 m2 - 1PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 03, tầng 02 - 22

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 04 - 51,2 m2 - 1PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 04, tầng 02 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 05 - 83.8 m2 - 2PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 05, tầng 02 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 06 - 83.8 m2 - 2PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 06, tầng 02 - 22 & 24 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 07 - 83.8 m2 - 2PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 07, tầng 02 - 22 & 24 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 08 - 83.8 m2 - 2PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 08, tầng 02 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 09 - 75 m2 - 2PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 09, tầng 02 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 10 - 56,8 m2 - 1PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 10, tầng 02 - 22 & 24 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 11 - 56,8 m2 - 1PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 11, tầng 02 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ SỐ 12 - 80 m2 - 2PN

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 12, tầng 02 - 31

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 12, tầng 32 - 39

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ số 12, tầng 40 - 44

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 01 - 149,3 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 01, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 02 - 156,4 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 02, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 03 - 216,2 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 03, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 04 - 166,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 04, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 05 - 153,1 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 05, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 06 - 229,4 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 06, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 07 - 163,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 07, tầng 01

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 2 - KIỂU NHÀ DUPLEX SỐ 08 - 137,8 m2

Căn hộ Vinhomes Central Park 2 - căn hộ Duplex số 08, tầng 01

Tham quan nhà mẫu và tư vấn về dự án Vinhomes Central Park, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VINHOMES
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải Hoàn Land
Số 5-7-9-11, Nội Khu Hưng Gia IV, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7
Mr. Quốc Khánh - Tel. 093 403 7768
E-mail: khanhpmh68@gmail.com
Website: www.centralparkcity.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.