Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

KIỂU NHÀ CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6

Bảng tóm tắt diện tích các căn hộ thuộc tòa nhà Vinhomes Central Park 6 (P6)

     Căn hộ 1PN, diện tích: 52.7m2

     Căn hộ 2PN, diện tích: 72.5m2, 74.4m2, 76m2, 76.5m277.3m2, 78.2m2, 84.4m2, 85.7m2

     Căn hộ 3PN, diện tích: 114.4m2, 139.3m2

     Căn hộ 4PN, diện tích: 154.5m2
------------------------------------------------------------

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 1A - 72,5 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 1A - 72,5m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 1B - 80,7 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 1B - 80,7m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 2A - 52,7 m2 - 1PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 2A - 52,7m2 - 1PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 2B - 52,7 m2 - 1PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 2B - 52,7m2 - 1PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 3A - 76,5 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 3A - 76,5m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 3B - 76 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 3B - 76m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 4A - 123,7 m2 - 3PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 4A - 123.7m2 - 3PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 4B - 123,7 m2 - 3PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 4B - 123.7m2 - 3PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 5A - 85,7 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 5A - 85.7m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 5B - 78,2 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 5B - 78.2m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 6A - 77,3 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 6A - 77.3m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 6B - 84,4 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 6B - 84.4m2 - 2PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 7A - 154,5 m2 - 4PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 7A - 154.5m2 - 4PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 7B - 139,3 m2 - 3PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 7B - 139.3m2 - 3PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 8A - 114,4 m2 - 3PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 8A - 114.4m2 - 3PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 8B - 114,4 m2 - 3PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 8B - 114.4m2 - 3PN

CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK 6 - KIỂU NHÀ SỐ 9A - 82,4 m2 - 2PN


Căn hộ Vinhomes Central Park 6 - căn hộ số 9A - 82,4m2 - 2PN

Tham quan nhà mẫu và tư vấn về dự án Vinhomes Central Park, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VINHOMES
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải Hoàn Land
Số 5-7-9-11, Nội Khu Hưng Gia IV, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7
Mr. Quốc Khánh - Tel. 093 403 7768
E-mail: khanhpmh68@gmail.com
Website: www.centralparkcity.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.