Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

CĂN HỘ PENTHOUSE VINHOMES CENTRAL PARK TÂN CẢNG THE CENTRAL 2 (C2)

Mặt bằng tầng 1 căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park tầng 45 - The Central 2 (C2)

Vinhomes Central Park Penthouse - Mặt bằng tầng 45 - The Central 2 (C2)

Penthouse Vinhomes Central Park  - Mặt bằng tầng 45 - The Central 2 (C2)


Mặt bằng tầng 1 căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park tầng 46 - The Central 2 (C2)

Vinhomes Central Park Penthouse - Mặt bằng tầng 46 - The Central 2 (C2)

Penthouse Vinhomes Central Park  - Mặt bằng tầng 46 - The Central 2 (C2)


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 01 tầng 45-46 - 4PN - 411.6m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 01 tầng 45-46 - 4PN - 411.6m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 01 tầng 45-46 Upper - 4PN - 411.6m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 01 tầng 45-46 Lower - 4PN - 411.6m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 02 tầng 45-46 - 4PN - 411.6m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 02 tầng 45-46 - 4PN - 411.6m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 02 tầng 45-46 Upper Floor - 4PN - 411.6m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 02 tầng 45-46 Lower Floor - 4PN - 411.6m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 03 tầng 45-46 - 3PN - 269.3m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 03 tầng 45-46 - 3PN - 269.3m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 03 tầng 45-46 Lower Floor - 3PN - 269.3m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 03 tầng 45-46 Upper Floor - 3PN - 269.3m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 04 tầng 45 - 3PN - 159.8m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 04 tầng 45 - 3PN - 159.8m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn Vinhomes Penthouse số 04 tầng 45 - 3PN - 159.8m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 05 tầng 45-46 - 3PN - 260.3m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 05 tầng 45-46 - 3PN - 260.3m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 05 tầng 45-46 Lower Floor - 3PN - 260.3m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 05 tầng 45-46 Upper Floor - 3PN - 260.3m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 06 tầng 45 - 3PN - 145.5m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 06 tầng 45 - 3PN - 145.5m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn Vinhomes Penthouse số 06 tầng 45 - 3PN - 145.5m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 07 tầng 46 - 3PN - 159.8m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 07 tầng 46 - 3PN - 159.8m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn Vinhomes Penthouse số 07 tầng 46 - 3PN - 159.8m2


Căn hộ Penthouse Vinhomes Central Park số 08 tầng 46 - 3PN - 145.5m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn số 08 tầng 46 - 3PN - 145.5m2

Vinhomes Central Park Penthouse - Căn Vinhomes Penthouse số 08 tầng 46 - 3PN - 145.5m2

Tham quan nhà mẫu và tư vấn về dự án Vinhomes Central Park, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VINHOMES
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải Hoàn Land
Số 5-7-9-11, Nội Khu Hưng Gia IV, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7
Mr. Quốc Khánh - Tel. 093 403 7768
E-mail: khanhpmh68@gmail.com
Website: www.centralparkcity.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.