Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

KIỂU NHÀ CĂN HỘ LANDMARK 1

Bảng tóm tắt diện tích các căn hộ thuộc tòa nhà Landmark 1 (L1)

     Căn hộ 1PN, diện tích: 54.3m2

     Căn hộ 2PN, diện tích: 62.5m2, 83.8m2, 87.8m2

     Căn hộ 3PN, diện tích: 94.7m2, 98.3m2, 100.2m2, 126.2m2

     Căn hộ 4PN, diện tích: 155m2, 159.7m2
------------------------------------------------------

CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 01 - 159.7m2 - 4PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 01 - 159.7m2 - 4PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 02 - 100.2m2 - 3PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 02 - 100.2m2 - 3PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 03 - 94.7m2 - 3PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 03 - 94.7m2 - 3PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 04 - 62.5m2 - 2PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 04 - 62.5m2 - 2PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 05 - 54.3m2 - 1PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 05 - 54.3m2 - 1PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 06 - 87.8m2 - 2PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 06 - 87.8m2 - 2PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 07 - 126.7m2 - 3PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 07 - 126.7m2 - 3PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 08 - 83.8m2 - 2PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 08 - 83.8m2 - 2PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 09 - 98.3m2 - 3PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 09 - 98.3m2 - 3PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 10 - 104.2m2 - 3PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 10 - 104.2m2 - 3PN


CĂN HỘ LANDMARK 1 - KIỂU NHÀ SỐ 11 - 155m2 - 4PN

Căn hộ Landmark 1 - kiểu nhà số 11 - 155m2 - 4PN


Tham quan nhà mẫu và tư vấn về dự án Vinhomes Central Park Tân Cảng, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VINHOMES
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải Hoàn Land
Số 5-7-9-11, Nội Khu Hưng Gia IV, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7
Mr. Quốc Khánh - Tel. 093 403 7768

E-mail: khanhpmh68@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.